Rektor

REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

Drs. H. Kondar Siregar, MA

Drs. H. Kondar Siregar, MA

Drs. H. Kondar Siregar, MA merupakan Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah periode masa bakti  2015-2019.

Riwayat Pendidikan:

S1       : FKIP Universitas Negeri Medan (1979)

S2      : S2 Master pada Universiti Utara Malaysia (2010)

S3      : Masih menjalani studi Doktoral pada Universiti Utara Malaysia

 

 WAKIL REKTOR I

Prof. Dr. H. Ahmad Laut Hasibuan, M.Pd

Prof. Dr. H. Ahmad Laut Hasibuan, M.Pd

Prof. Dr. H. Ahmad Laut Hasibuan merupakan Wakil Rektor I UMN-AW untuk masa bakti 2011-2015

Riwayat Pendidikan

S1 : 1983, Pend. Bahasa Inggeris, UNIMED

S2 : 1992, Pend. Bahasa Inggeris, UNM Malang

S3 : 2005, Pengembangan Kurikulum, UPI Bandung

 

WAKIL REKTOR II

Drs. H. Zuberuddin Siregar, MM

Drs. H. Zuberuddin Siregar, MM

Drs. H. Zuberuddin Siregar, MM merupakan Wakil Rektor II UMN-AW untuk masa bakti 2011-2015

Riwayat Pendidikan

S1 : 1980, Pendidikan Ekonomi, IKIP Yogyakarta

S2 : 2002, Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara

S3: Masih menjalani studi Doktoral pada Universiti Utara Malaysia

 

WAKIL REKTOR III

Drs. H. Milhan, MA

Drs. H. Milhan, MA

Drs. H. Milhan, MA merupakan Wakil Rektor III terpilih untuk masa bakti 2011-2012

Riwayat Pendidikan

S1: 1987, IAIN Medan

S2: 1995, McGill University, Montreal Canada

(14362)